BELANGERIJK

 

Beste sportvissers.
 

Door nieuwe aanwijzingen in Duitsland (Land Nordrhein-Westfalen) is het vanaf

09-11-2020 voor Duitsers en voor Nederlanders niet meer mogelijk over de grens te gaan, hetzij de Duitsers gaan daarna 10 dagen thuis zitten, of de Nederlanders doen dit in een „zekere“ woning in Duitsland.

 

Alleen voor werknemers vanuit Nederland, welke in Duitsland een werkplaats hebben,

of Duitsers, die in Nederland werken zijn daar uitzonderingen van, evenals behandelingen

in een ziekenhuis of een bezoek bij de doctor.

 

Dit zal voorlopig tot eind November geldig zijn, maar kan ook verlengd worden.

 

I.v.m. deze regelingen doen wij geen uitgifte op 12-12-2020.

 

Wij verzoeken jullie dan dringend de betalingen voor de contributie 2021

via bankrekening te doen.

DE PRIJSLIJST STAAT OOK OP DEZE PAGINA.

HET BANKREKENINGNUMMER IS NL35 RABO 0154606464

Op deze website verzoeken wij jullie “uptodate” te houden, hoe het verder gaat.

 

Namens het bestuur

H.S.V. De Rietvoorn Vlodrop,

============================================================================

WICHTIG

 

 

Werte Sportfreunde,

 

durch neue Regelungen des Landes NRW ist es für Niederländer und Deutsche

ab 09-11-2020 nicht mehr erlaubt die Grenze zu passieren (Erlass vom 06.11.2020 Land NRW),

es sei denn bei Rückkehr wird eine 10-tägige Quarantäne eingehalten.

 

Ausnahmen hiervon gibt es nur bei Arbeitsstätten im jeweils anderen Land, sowie bei dringenden Arztbesuchen oder Krankenhausaufenthalten.

 

Dies gilt erst einmal bis Ende November, eine weitere Verlängerung wird aber nicht ausgeschlossen.

 

Hierdurch sehen wir uns gezwungen, am 12.12.2020 keine Ausgabe der Papiere durchzuführen.

 

Wir bitten euch dringend, eure Beiträge per Bankverbindung zu entrichten!

UNSER BANKVERBINDUNG IST NL35 RABO 0154606464 H.S.V. DE RIETVOORN

DIE PREISE FINDEN SIE AUCH AUF DIESER SEITE

Auf dieser Website werden wir versuchen, euch ständig „uptodate“ zu halten.

 

 

Für den Vorstand

H.S.V. De Rietvoorn Vlodrop


===============================================================================================================
Vergunningen 2021 Bedrag Totaal
Senior + Vispas (tot 65 jaar) € 25,00 + € 26,00 € 51,00
Senior 65+ + Vispas € 20,00 + € 26,00 € 46,00
Jeugd 14 t/m 17 jaar + Vispas € 20,00 + € 26,00 € 46,00
Jeugd t/m 13 jaar + Vispas € 5,00 + € 7,00 € 12,00
Roervergunning (jaar) € 5,00 € 5,00
Sublid Senior + afdracht (2e Vispas) € 25,00 + € 3,50 € 28,50
Sublid 65+ / jeugd 14/17 + afdracht (2e Vispas) € 20,00 + € 3,50 € 23,50
Administratiekosten (post) € 3,00 € 3,00
Nieuw lid € 10,00 € 10,00