Wedstrijdreglement 2019

 

 

 1. Loten: 08.00 uur, indien iemand later is dit doorgeven voor de loting.

 

 1. Wedstrijd begin: 09.00 uur, einde 12.30 uur.

 

 1. Hengel: wedstrijden 1 t/m 8: lengte hengel max.: 10 m

lengte hengel + snoer: 15 m

dobber: moet het lood kunnen dragen

 

wedstrijden 9 t/m 13: geen beperkingen

 

 1. Leefnet(ten): (min) wettelijke maat: 2,50 m lengte (min.), 0,40 m diameter (min.)

niet van staal, dient gestrekt in water te liggen

 

 1. Voer: 1000 gr max., geen aardappel, duivenmest (fecalién, enz.)

 

 1. Toegestane aassoorten:

 

alle wettelijke aassoorten.

Niet toegestaan zijn: gekleurde maden, ruby, vérs du vase, duivenmest (fecaliën), levend of dood visje, spinner of blinker.

 

 1. Iedereen vist staand of zittend, voor of op korf op het nummer dat door loting is toegewezen. Tijdens de wedstrijd dient men zodanig te vissen dat de overige vissers geen last van u ondervinden. Uitwijken naar links/rechts is toegestaan mits de plaats niet bezet is of daar geen plaats nummer is uitgezet. Het is absoluut de bedoeling dat de buurman/-vrouw bij het landen van de vis niet wordt gehinderd, daarbij mag de vis bij het landen (indien mogelijk) niet over de voerplaats van een andere visser gaan. Bij het inwerpen mag men niet in de nabijheid van een andere visser inwerpen.

 

 1. De voer-katapult is verboden.

 

 1. Voor de wedstrijd mag worden gepeild, doch er mag niet worden gevoerd.

Het startsignaal wordt om 09.00 uur gegeven, nu mag zwaar worden gevoerd, maximaal 3 grote ballen, of meerdere ballen, met een hand geknepen. Tijdens de wedstrijd is het verboden zwaar te voeren (plonsen), collega vissers hebben het recht hierop toe te zien en bij evt. overtredingen dit direct ter plaatse kenbaar te maken. Er mag tijdens de wedstrijd licht worden bijgevoerd, d.w.z. voer met 1 hand geknepen en met 1 hand geworpen, zodat plonsen wordt vermeden.

Het tweede signaal wordt om 12.30 uur gegeven, einde van de wedstrijd.

Vis gevangen binnen signaal telt, vis gevangen buiten signaal telt niet (vis direct terugzetten).

 

 

 1. Indien men het onverantwoord vindt bij onweer verder te vissen wordt de wedstrijd gestaakt of indien langer dan 2/3 is gevist beëindigt. Bij een gestaakte wedstrijd wordt deze hervat wanneer het weer dit toelaat of er wordt een nieuw datum vastgesteld (beslissing wedstrijdcommissie).

 

 1. Het is verboden om voor de wedstrijd vis in bezit te hebben.

 

 1. Voor alle wedstrijden geldig:

Alle gevangen vis wordt na de wedstrijd ter plaatse gewogen en geteld en moet in het leefnet aangeboden worden. Vis in emmer wordt niet geteld.

Aal/paling, meerval, snoek en snoekbaars tellen niet mee en zijn direct terug te zetten.

 

 1. Alle wedstrijden worden op gewicht en aantal gevist   Bij aantal tellen de grondels niet mee

Winnaar ven de dag is diegene met het laagst aantal punten. Hoogste gewicht 1 punt enz.Hoogst aantal 1 punt enz. Bij gelijk aantal punten beslist eerst het hoogste aantal en dan hoogst gewicht

 1.  

Om koning te worden moet men 5 uit 7 wedstrijden hebben mee gevist. Uit de 7 wedstrijden worden de 5 laagste punten bij elkaar opgeteld. Degene met het laagste puntentotaal wordt koning, bij gelijke punten beslist het totaalgewicht over de 5 wedstrijden, daarna beslist het aantal

 

 1. De “Vrije Prins” en “De Rietvoorn-Cup”

Winnaar van de dag met laagst aantal punten.

Voor de beker “Vrije Prins” tellen alle drie wedstrijden, voor de beker “De Rietvoorn-Cup” alle twee. Bij gelijke puntentotaal telt het totaalgewicht over drie / twee wedstrijden, daarna beslist het aantal

 

 1. Dagprijzen en inleggeld

Per wedstrijd zijn er 3 prijzen voor plaats 1, 2 en 3. De 4e prijs wordt onder de overige vissers verloot, die nog geen prijs op deze dag hadden (min. 8 deelnemers). Het inleggeld is € 3,- .

 

 1. Cadeaubon

Om een cadeaubon op de feestmiddag te ontvangen moet men 7 uit de 13 wedstrijden hebben mee gevist.

 

 1. Iedere visser dient op de hoogte te zijn van dit reglement. Bij het niet naleven hiervan wordt hij voor de wedstrijd geschorst en krijgt automatisch het max. aantal punten toegewezen (net als of hij niet had gevist).

 

 1. De wedstrijdcommissie controleert op bovengenoemde punten, maar elke andere visser mag (moet) elkaar met respect aanspreken op het niet naleven van deze reglement tijdens de wedstrijd (niet na de wedstrijd)!

 

 1. Dit reglement is geldig vanaf 2019. Uitgenomen hiervan zijn wettelijke veranderingen.

 

 

Fijne en sportieve wedstrijden toegewenst,

 

Ger, Wiel, Juergen


 
 

 

 

 

 

H.S.V. De Rietvoorn VLODROP

____________________________________________________________________________________________

Koninklijk goedgekeurd 4 februari 1961 ◙ Ingeschreven bij Kamer van Koophandel nr. V. 40175418 ◙

Opgericht 5 juni 1959 ◙ Aangesloten bij Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland ◙

Bankrekening: RABO nr.: 15.46.06.464

Postadres NL: Wiel Peters ▪ Bartelsstraat 11 ▪ 6074 HN Melick ▪ 0475 / 531034

Postadres D: Juergen Engels ▪ Heerweg 2 ▪ 52525 Heinsberg ▪ 02453 / 3529

web: www.rietvoorn.come2me.nl

mail: hsvderietvoorn@yahoo.com

 


 

 

 

 

Koppelwedstrijd 2019

 

 

 1. Het wedstrijdreglement 2019 is ook hier van toepassing.

 

 1. Twee vissers vissen als een “koppel”.

 

 1. Iedereen loot voor zich een plaats, deze word “gekoppeld” aan een andere plaats, dus niet aan een visser naar keuze.

 

 1. De koppeling is als volgt (bij 20 deelnemers):

 

 1. Gevist word in twee vakken, 1 – 10 en 11-20

(zijn daar meer vissers, dan 1 – 11 en 12 – 22)

 

 1. Plaats 1 koppelt met plaats 11 (of 12), plaats 2 met plaats 12 (of 13) enz.

 

 1. is er een oneven aantal van vissers, dan zal degene, die nog geen koppelpartner heeft, nog eens een nummer uit de andere vak loten. De uitslag van de visser welke op deze plaats zit wordt erbij gerekend. Zal het gebeuren, dat dit “verkeerde koppel” wint, dan heeft alleen degene vissers prijs, welke eerst alleen was.

 

 1. Voor de uitslag:

 

Het gewicht van het koppel wordt samen geteld.

Het aantal van de koppel wordt samengeteld.

Daarna worden de punten geteld volgens het algemene wedstrijdreglement.

 

De koppel met de laagste puntentotaal wint.

 

Bij gelijk puntentotaal telt eerst het totaal aantal, daarna het totale gewicht, daarna beslist het lot.